Nazorg (ex) gedetineerden

Nazorg (ex) TBS-gestelden

Samenwerkingspartners

Stichting Portaal biedt maatwerk ...
Nazorg (ex) gedetineerden

Het leven in vrijheid, waar de gedetineerde zo lang naar heeft uitgekeken, brengt ook weer de zorgen en problemen van alledag met zich mee. Voor de gedetineerde kan dit behoorlijk confronterend zijn. Vaak is er wel professionele hulpverlening, maar juist in deze moeilijke fase na detentie kan een Buddy van grote waarde zijn. Wanneer het gaat om ex-gedetineerden wordt er via het maken van afspraken tijdens detentiebezoek al het eerste contact gelegd.

 

Het kan gaan om psychosociale ondersteuning, maar ook om praktische klussen; zoals het helpen inrichten van een woning of de post in orde maken. Soms blijft de rol van een buddy beperkt tot het bezoeken in detentie of tot een eenmalige klus, zoals het helpen met verhuizen.

Nazorg (ex) TBS-gestelden

Stichting Portaal biedt ook begeleiding en ondersteuning aan voormalige TBS-patiënten. De buddy’s helpen de voormalige TBS-ers bij hun resocialisatie-proces. Na meerdere jaren verpleging en behandeling is het voor de meeste patiënten lastig om weer aan de maatschappij deel te nemen. Een buddy van Portaal kan daarbij van onschatbare waarde zijn. Deze buddy helpt de cliënt om aan de samenleving en zichzelf te laten zien dat zij zich op een positieve en constructieve wijze kunnen handhaven. Ook binnen deze bijzondere doelgroep kan een buddy dus een gids zijn. Hij / zij kan de sleutel vormen tot een goede en verantwoorde terugkeer naar de samenleving.

Verder is het mogelijk een buddy te koppelen aan iemand die nog in de TBS-kliniek verblijft. Het contact vindt plaats binnen de kliniek en tijdens de verlofuren van de patiënt. Dit kan de basis zijn voor een verder contact.

Samenwerkingspartners

Stichting Portaal werkt samen met allerlei instanties die van belang zijn voor de doelgroep waarmee zij werkt. Dat kan zijn als opdrachtgever, ondersteuningsinstantie of partij die nodig is om de sociale en maatschappelijke problematiek van de persoon, in met name het Buddyproject, op te pakken en waar mogelijk op te lossen.

Het gaat dan om:
 

·         Zorggroep Triade

·         De veiligheidshuizen in Limburg

·         Reclassering

·         Sociale dienst (gemeentes)

·         UWV WERK bedrijf

·         Jeugdgezondheidszorg/GGD

·         Opvanginstellingen

·         Welzijnsvoorzieningen

·         Schuldhulpverlening

·         Woningcorporaties