Over Portaal

Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan mensen met een justitiële achtergrond

De kernwaarde achter onze stichting richt zich naast een doelgroep van mensen met een justitiële achtergrond, ook op personen die een TBS-maatregel opgelegd hebben gekregen of diegene die vanuit hun leefsituatie in de criminaliteit terecht dreigen te komen.

Tijdens het proces van begeleiding en ondersteuning staat het bevorderen van een gezond sociaal netwerk zonder criminaliteit centraal. De buddy van Portaal legt als het ware een brug tussen de cliënt en de samenleving. Naast de twee bovengenoemde basisprincipes van het buddy-werk, zijn er bij Portaal nog twee andere criteria toegevoegd: monitoring en handhaving. Dat houdt in dat de buddy ook ongewenst gedrag van de cliënt signaleert en daar actief op reageert. Op deze manier zorgt de buddy ervoor dat de kans op terugval kleiner wordt en draagt daardoor bij aan het creëren van een veiligere samenleving.

Uitgangspunt van Portaal is dat de betrokkene via een Buddy alle hulp en steun mag ontvangen die hij of zij nodig heeft, maar wel binnen de gestelde grenzen van het toelaatbare.