Stichting Portaal streeft ernaar dat alle informatie op deze site op het moment van publicatie juist is.

Wij spannen ons in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Stichting Portaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen

die voortvloeien uit eventuele fouten op deze site. Ook kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site.