Wie zijn wij?

Oprichting & Organisatie

Wie zijn wij?

Stichting Portaal is een stichting die mee wil helpen om de samenleving veiliger te maken door vrijwilligers in te zetten bij de begeleiding van kwetsbare justitiële personen. De inzet van de vrijwilligers gebeurt naast de professionele begeleiding. Zij treden op als buddy en bieden hulp en steun die hij of zij nodig heeft, maar binnen vastgestelde kaders.

Oprichting & Organisatie

Stichting Portaal is voortgekomen uit een initiatief van professionele krachten uit het forensische werkveld. De oprichters van Portaal beschikken over een ruime ervaring en kennis met betrekking tot het justitiële netwerk. Een buddy van Portaal bouwt niet alleen vertrouwensband op met de cliënt maar werkt ook samen met de instanties die bij de cliënt betrokken zijn en met – als dat wenselijk is en haalbaar – het sociale netwerk van de cliënt zelf. Portaal is vooralsnog actief in Limburg en (zuid) Brabant.

Bestuursleden:

- De heer F.J.A.M. Vermeulen, Voorzitter

- Mevrouw I. Vermeulen-Müller, Penningmeester
- De heer mr. G.M. Sugirtharajah, Secretaris