Missie en Doelstellingen

Stichting Portaal is een initiatief van professionele krachten uit het forensische werkveld. De oprichter van Stichting Portaal beschikt over een ruime ervaring en kennis met betrekking tot het justitiële netwerk. Het doel van Stichting Portaal is om de recidive te verlagen en de criminaliteit terug te dringen.

Stichting Portaal is vooralsnog actief in Limburg en (zuid) Brabant.

Stichting Portaal heeft geen winstoogmerk en de uitvoerende taken zullen door vrijwilligers uitgevoerd worden.

 

Missie
 

Stichting Portaal gelooft in verbetering van de situatie van mensen met een verleden waarin criminaliteit een rol heeft gespeeld.


Dat is alleen mogelijk als zij:
 

·         Als persoon worden aangesproken op de betekenis van hun leven;

·         Zicht krijgen op de zin van hun bestaan;

·         Zicht krijgen op hun verantwoordelijkheden, zowel tegenover hun eigen leven als dat van anderen.

 

Doelen
 

·         Stichting Portaal wil kansen bieden aan personen die willen stoppen met criminaliteit en aan een nieuwe toekomst willen werken.

·         Stichting Portaal wil bijdragen aan het verlagen van de recidive en het terugdringen van de criminaliteit.

·         Stichting Portaal wil haar werk in de samenleving inbedden door het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak.

·         Stichting Portaal wil samenwerken met instanties actief binnen het justitiële werkveld

·         Stichting Portaal wil op een open en transparante wijze inzicht geven in haar resultaten, werkwijze en de besteding van middelen.

·         Stichting Portaal wil een werkomgeving zijn die bestaat uit gemotiveerd personeel en wordt gekenmerkt door een open en informeel karakter.

 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 200 characters
 
[removed]
 
Options : History : Feedback : Donate Close