Projecten

Projecten

Stichting Portaal voert op dit moment een tweetal projecten uit met inzet van vrijwilligers.

 

Buddyproject
 

Het Buddyproject biedt begeleiding en ondersteuning aan personen:


-    met een justitiële achtergrond (ex-)gedetineerden;

-    die een TBS-maatregel opgelegd hebben gekregen en

-    die vanuit hun leefsituatie in de criminaliteit terecht dreigen te komen.


Het gaat in alle gevallen  om personen die extra begeleiding en toezicht nodig hebben om niet (opnieuw) in de problemen te komen.

Stichting Portaal zet in dit project buddy’s (vrijwilligers) in, die een ‘brug’ slaan naar deelname in de maatschappij. Na meerdere jaren detentie, verpleging en/of behandeling is het voor de meeste personen lastig om weer aan de maatschappij deel te nemen. Dit brengt meestal zorgen en problemen van alledag met zich mee.

Zij stimuleren de ontwikkeling van deze kwetsbare justitiële personen om de kans op ontsporing of terugval te verkleinen door deze personen een nieuw perspectief te bieden. Dit doet Stichting Portaal in samenwerking met de betrokken doorverwijzende instantie, maar ook, indien wenselijk en haalbaar, met het sociale netwerk van de persoon zelf. De inzet van een buddy op wie de cliënt bij tegenslagen een beroep kan doen, is daarin van grote meerwaarde.

Na aanmelding brengt de coördinator van Stichting Portaal een bezoek aan de persoon om alle behoeften en wensen in kaart te brengen. De coördinator bespreekt met de persoon wat de mogelijkheden zijn en brengt de persoon in contact met een passende buddy.

 

​Aan de verwijzer wordt een kostendekkende vergoeding gevraagd conform een tariefplan. Deze is op te vragen bij de coördinator. Wil je (als verwijzer of als cliënt) deelnemen aan dit project, neem dan contact met ons op.

 

Het Buddyproject wordt o.a. aangeboden in verschillende gemeenten in Limburg (via veiligheidshuizen), in Zorggroep Triade en bij reclasseringscliënten.


 

OKD project (Ouders, Kinderen en Detentieprogramma)
 

Het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) in de Penitentiaire Inrichting Zuid-Oost locatie Roermond is bedoeld om de band tussen kind (3-16 jaar) en de gedetineerde ouder in stand te houden. In sommige gevallen brengt een vrijwilliger van het project de kinderen eens per maand naar zijn/haar ouder in de gevangenis voor een kindvriendelijk bezoekuur met frisdrank en spelletjes.

In de Penitentiaire Inrichting kan het kind zonder andere volwassen familieleden op een ongedwongen wijze spelen en praten met zijn/haar gedetineerde ouder. Het OKD draagt er aan bij dat de gedetineerde ouder en het kind contact houden om de detentie zo goed mogelijk door te komen zonder van elkaar te vervreemden.

 

Wil je (als gedetineerde ouder of als kind) deelnemen aan dit speciale bezoekuur, neem dan contact met ons op.

 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 200 characters
 
[removed]
 
Options : History : Feedback : Donate Close